Dane adresowe

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej 
Piotr Mika
Kancelaria Komornicza w Bielsku-Białej

ul. Mostowa 1 (II piętro)
43-300 Bielsko-Biała 

Numer rachunku bankowego: 
62 1020 2528 0000 0502 0364 7450        PKO BP o/Tychy

Telefon stacjonarny    33 816 80 45

Adres e-mail:   bielsko.biala.mika@komornik.pl

Kancelaria czynna:

poniedziałek: 9.00 -17.00
wtorek: 7:00 – 15:00
środa: 7:00 – 15:00
czwartek: 7:00 – 15:00
piątek: 6:00 – 15:00
Wpłaty przyjmowane są w godzinach pracy kancelarii. 
Komornik Sądowy przyjmuje strony w każdy poniedziałek od godz.11:00 do godz. 16:00

Adres skrzynki EPUAP do zbiegów:
/KS_Piotr_Mika/ezbiegi

Komornik Sądowy, swoje czynności wykonuje na mocy kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy z 29 sierpnia 1997; ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 882) Przy wykonywaniu swoich czynności komornik jest niezawisły, podlega jedynie ustawom i orzeczeniu sądowemu.  Do głównych zadań, obok egzekwowania roszczeń o charakterze cywilnym, należy: przeprowadzanie spisu inwentarza oraz sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia.

W ramach wykonywanych czynności komornik korzysta z następujących systemów elektronicznego obiegu informacji:

 

Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i stworzona została by ułatwić Państwu kontakt z naszą kancelarią a także uzyskać wszelkie niezbędne informacje ułatwiające wszczęcie i kontynuowanie postępowania egzekucyjnego. Na stronie znajdziecie Państwo przydatne dokumenty do pobrania, informacje o prowadzonych licytacjach jak również dane teleadresowe kancelarii.